Eva Weeteling

'Mijn naam is Eva. Per 1 november ben ik gestart als schadebehandelaar bij SUREbusiness. Hiervoor ben ik 7 jaar werkzaam geweest als schadebehandelaar bij een huisdieren verzekeraar en 4 jaar bij een beursmakelaar als brand-schadebehandelaar.

SUREbusiness spreekt me aan omdat er doormiddel van het platform SUREnet niet alleen over het product aanbod, maar ook in de schadebehandeling transparant wordt gecommuniceerd. Bij schade is het in mijn optiek van belang dat de adviseur zorgvuldig, en het liefst zo snel mogelijk, wordt geholpen. Digitale dossiervorming waarin de behandelaar en adviseur kunnen communiceren is hierbij echt van toegevoegde waarde.

Samen met mijn collega’s hoop ik je zo goed mogelijk van dienst te zijn.'