Contactgegevens SUREbusiness

Vragen? Heeft u vragen over SUREbusiness of over de dienstverlening? Bel: 072 - 30 35 900 of e-mail naar info@surebusiness.nl

Klachtenprocedure

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen wij dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

In deze procedure wordt beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij daarmee omgaan.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u niet tevreden bent over bijvoorbeeld ons advies, onze administratieve afhandeling of behandeling door onze mede­werkers, dan kunt u een klachtenformulier invullen.

Het staat u natuurlijk altijd vrij om telefonisch uw opmerkingen, klachten of vragen te stellen aan een van onze medewerkers. Geeft u alstublieft aan om welke verzekering en welk polis­nummer het gaat. Misschien heeft u al een oplossing bedacht, dan horen wij dat graag.

Hoe gaan wij met uw klacht om?

Wanneer wij uw klacht of klachtenformulier hebben ontvan­gen sturen wij u een ontvangstbevestiging. Ook na uw telefo­nische klacht sturen we u een ontvangstbevestiging. Uw klacht bespreken we intern met de verantwoordelijke medewerkers en dan ontvangt u binnen twee weken van ons een gemotiveerd antwoord. Uw klacht geeft ons de kans om onze dienstverlening te verbeteren

Heeft u een klacht?

Dan kunt u deze richten aan de directie van SUREbusiness:

Robonsbosweg 7a
1816 MK Alkmaar

Of via info@surebusiness.nl of telefonisch op 072 30 35 900.

Kifid
Indien u van oordeel bent dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u terecht bij het Kifid, waar de Ombudsman Financiële Dienstverlening, de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening en de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening actief zijn. De klacht wordt dan binnen het Kifid afgehandeld. Let op: het KIFID neemt niet alle klachten over zakelijke verzekeringen in behandeling. Zie hiervoor de website van KIFID.
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 35 522 48 website: www.kifid.nl

Bekijk klachtenformulier
Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op