Contactgegevens SUREbusiness

Vragen? Heb je vragen over onze dienstverlening? Bel: 072-303 59 00 of e-mail naar info@surebusiness.nl

Klachtenprocedure

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Als dat zo is horen wij dat graag, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

In deze procedure wordt beschreven hoe je een klacht kunt indienen en hoe wij daarmee omgaan.

Hoe kun je een klacht indienen?

Als je niet tevreden bent over bijvoorbeeld ons advies, onze administratieve afhandeling of behandeling door onze mede­werkers, dan kun je een klachtenformulier invullen.

Het staat je natuurlijk altijd vrij om telefonisch jouw opmerkingen, klachten of vragen te stellen aan een van onze medewerkers. Geef alstublieft aan om welke verzekering en welk polis­nummer het gaat. Misschien heb je al een oplossing bedacht, dan horen wij dat graag.

Hoe gaan wij met jouw klacht om?

Wanneer wij jouw klacht of klachtenformulier hebben ontvan­gen sturen wij je een ontvangstbevestiging. Ook na jouw telefo­nische klacht sturen we je een ontvangstbevestiging. De klacht bespreken we intern met de verantwoordelijke medewerkers en dan ontvang je binnen twee weken van ons een gemotiveerd antwoord. Jous klacht geeft ons de kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Heb je een klacht?

Dan kun je deze richten aan de directie van SUREbusiness:

Robonsbosweg 7a
1816 MK Alkmaar

Of via info@surebusiness.nl of telefonisch op 072-303 59 00.

Kifid
Indien je van oordeel bent dat jouw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kun je terecht bij het Kifid, waar de Ombudsman Financiële Dienstverlening, de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening en de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening actief zijn. De klacht wordt dan binnen het Kifid afgehandeld. Let op: het KIFID neemt niet alle klachten over zakelijke verzekeringen in behandeling. Zie hiervoor de website van KIFID.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Telefoon: 0900- 355 22 48 Website: www.kifid.nl

Bekijk klachtenformulier
Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op