Betalingsachterstand op je schadeverzekering bij SUREbusiness

Het kan gebeuren dat je niet genoeg saldo op je rekening hebt staan. Dan lukt het ons niet om de premie te incasseren. Je kunt ook een keer vergeten je premie over te maken. In beide gevallen heb je een betalingsachterstand. We sturen je dan een betalingsherinnering.

Wat kun je doen bij een betalingsachterstand?

  • Wil je jouw openstaande premie direct betalen? Dat kun je doen via rekeningnummer: NL81 ABNA 0497 4931 87. Vermeld daarbij altijd je polisnummer.
  • Kun je niet meteen betalen? En heb je nog geen brief ontvangen van ons incassobureau? Neem dan contact met ons op. Dat kan op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op 072 - 30 35 995.
  • Heb je al een brief van ons incassobureau gekregen? Dan loopt het contact over je betalingsachterstand via hen. Zij helpen je dan verder.

Wat gebeurt er als je een betalingsachterstand hebt?

Reageer je niet op onze betalingsherinneringen? Dan loopt je betalingsachterstand op, uiteindelijk neemt ons incassobureau het van ons over.

Je kunt misschien een betalingsregeling treffen

Lukt het niet om de premieachterstand in één keer te betalen? Dan kun je misschien een betalingsregeling met ons treffen. Samen met jou stellen we een betalingsregeling vast. Aan deze regeling moet je je houden. Als dat niet lukt, vervalt de regeling.

Als je motorrijtuig onverzekerd is ben je strafbaar

Als je de premie niet betaalt dan stopt de dekking van je verzekering. In de e-mail staat welke datum voor jou van toepassing is. De dekking vervalt met terugwerkende kracht. Je kunt dus geen claims indienen vanaf het moment dat de premie bij ons binnen had moeten zijn.

Je hebt betaald, wanneer ben je weer verzekerd?

Je bent weer verzekerd vanaf de dag nadat we je achterstallige premie hebben ontvangen. Dit geldt ook voor je motorrijtuigenverzekering.

Wil je voortaan via automatische incasso betalen?

Met een automatische incasso verklein je het risico dat je een premiebetaling mist.

Hoe stel je een automatische incasso in?

Geef dit bij voorkeur via e-mail door. Ons e-mailadres is; financieel@surebusiness.nl. Geef daarin aan dat je voortaan per automatische incasso wilt betalen. Vermeld in de e-mail je volledige naam, je adresgegevens, je rekeningnummer (IBAN) en het polisnummer van je verzekering. Op werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur op 072 - 30 35 995.

Ik ben te laat met betalen, wat nu?

Het kan gebeuren dat je een keer te laat bent met betalen. Het is belangrijk om je premie alsnog zo snel mogelijk aan ons te betalen. Zo voorkom je dat je (tijdelijk) geen dekking meer hebt. Bekijk de stappen die we nemen als je te laat bent met het betalen van je premie.

Bekijk hoe je je premie alsnog kunt betalen

1. Betalingsherinnering 
We sturen je een betalingsherinnering. Hierin word je aangemaand de premie alsnog binnen 14 dagen te betalen. Gebruik voor deze betaling het rekeningnummer: NL81 ABNA 0497 4931 87 t.n.v. SUREBusiness B.V. en vermeld daarbij het betalingskenmerk of je polisnummer. 

Belangrijk: betaal je na deze herinnering je premie niet op tijd? Dan schorsen we je dekking en kun je geen beroep meer doen op je verzekering. 

2. Tweede herinnering: je dekking is geschorst 
Heb je je premie na het ontvangen van de betalingsherinnering niet binnen 14 dagen overgemaakt? Dan kun je geen beroep meer doen op je verzekering. Dit betekent o.a. dat schade niet meer vergoed wordt. Ook de kosten voor schade die je bij anderen veroorzaakt, moet je zelf betalen. Vooral bij letselschade kunnen deze kosten hoog oplopen. 

Let op: heb je een auto- of motorverzekering? Dan melden we het kenteken af bij de RDW en mag je niet meer met je auto of motorrijden. Daarvoor is een WA-verzekering namelijk verplicht. De RDW controleert dagelijks of auto’s verzekerd zijn. Dan krijg je van de RDW een boete. Deze wordt verstuurd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

3. Laatste verzoek om te betalen
Heb je na de tweede herinnering om te betalen nog steeds je premie niet betaald? Dan kun je inmiddels geen beroep meer doen op je verzekering. Je ontvangt van ons een aanmaning; een laatste verzoek om te betalen. Als je na deze sommatie je premie niet betaalt, royeren we de polis in verband met non-betaling of vragen we ons incassobureau om namens ons te incasseren. Je betaalt dan -boven op de openstaande premie- minimaal EUR 48,40 aan incassokosten.

4. Incasseren via incassobureau
Zolang je premie niet is betaald, kun je geen beroep meer doen op je verzekering. Betaal je niet aan het incassobureau? Dan beëindigen we je verzekering definitief en registreren we je gegevens en de reden dat je verzekering is beëindigd bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Verzekeraars gebruiken deze gegevens bij het beoordelen van nieuwe verzekeringsaanvragen. Dit kan nadelige gevolgen voor je hebben als je een nieuwe verzekering af wilt sluiten. Je bent weer verzekerd 24 uur nadat we alle openstaande premie hebben ontvangen. Betaal dus zo snel mogelijk. Belangrijk om te weten: je verzekering kan niet met terugwerkende kracht ingaan.

Ik kan mijn premie niet betalen, wat nu?

Heb je moeite met het betalen van je premie? Dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact met ons opneemt. We kijken dan samen met jou hoe we je kunnen helpen.

Wat kun je zelf doen?

1. Laat een rekening in ieder geval nooit liggen.
2. Vraag advies aan je verzekeringsadviseur, een schuldhulpverlener of neem contact op met de gemeente waar je woont.

Wat kunnen wij voor je doen?

We kijken graag samen met jou wat we kunnen doen om je financiële zorgen te verlichten. We kunnen je een betalingsregeling aanbieden, als het een keer niet lukt om je premie op tijd te betalen. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Je kunt ons bellen op 072 - 30 35 995. Heeft ons incassobureau je gevraagd om de premie te betalen? Neem dan voor vragen contact op met het incassobureau.

Zo werkt de betalingsregeling 

Je betaalt de achterstallige premie in termijnen. Als er naast deze betalingsregeling nog andere premies zijn die je aan ons moet betalen, dan gebeurt dat op de manier zoals je gewend was. Had je (tijdelijk) geen dekking meer, dan wordt de dekking een dag nadat we het eerste termijnbedrag hebben ontvangen weer hersteld. Aan de betalingsregeling zijn geen extra kosten verbonden. We bevestigen de betalingsregeling per e-mail. Daarin staat welke bedragen je wanneer moet betalen en naar welk rekeningnummer je de premie moet overmaken.

Schuldhulpverlening, wat kun je zelf doen?

  • Vraag advies aan een schuldhulpverlener of neem contact op met de gemeente waar je woont.
  • Heb je inzicht nodig in je inkomsten en uitgaven? Met het Nibud Persoonlijk Budgetadvies ontdek je hoeveel je uitgeeft en krijg je bespaartips. Kijk hiervoor op; https://persoonlijkbudgetadvies.nibud.nl/
  • Neem contact op met de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Kijk op www.nvvk.eu
  • Of ga naar www.wijzeringeldzaken.nl

Wil je weten of je ‘geldfit’ bent? Doe de test op www.geldfit.nl en ontvang persoonlijk advies met tips waar je direct mee aan de slag kan.