Schade?

Heeft u schade?
Meld de schade bij uw verzekeringsadviseur. Uw verzekeringsadviseur moet de schademelding indienen via SUREnet. Binnen 5 werkdagen ontvangt uw verzekeringsadviseur een bevestiging van de schademelding. Uw adviseur regelt alles verder voor u en neemt zoveel mogelijk werk uit handen.

Wilt u de voortgang van uw schade weten?
Voor vragen over uw schademelding, neem contact op met uw adviseur. De gegevens van uw adviseur vindt u terug op uw polisblad.

Als we alle informatie hebben ontvangen om de schademelding af te wikkelen, ontvangt u een betalingsaankondiging. Het schadebedrag ontvangt u binnen 5 werkdagen.