Het moment waarop de dienst wordt bewezen

'Het moment waarop zich een schade voordoet, is het bewijsmoment van een goede service. Uiteraard moet de dekking goed zijn, maar de processen rondom een schade moeten vlot en snel verlopen.'

Schadebehandeling

Voor een adviseur is het moment waarop zijn klant een schade heeft een cruciaal moment in zijn dienstverlening waarop er vertrouwen moet zijn in ons als SUREbusiness. Zeker als het een ernstige of omvangrijke schade betreft dan is het zaak om deze vlot en transparant te behandelen. Het schadedossier is daarom ook op elk moment van de dag via SUREnet in te zien. Een logboek toont alle handelingen die betrokkenen hebben verricht met tijdstippen zodat het transparant is wie er op welk moment iets doet.

Snelheid

Natuurlijk weten we dat het van belang is dat een schadeclaim zorgvuldig afgehandeld moet worden door mensen met kennis van zaken, maar de snelheid waarmee dat gaat bepaalt uiteindelijk of er sprake is van een voldoende of een goede service. Dat is waar we als SUREbusiness voor staan. We vragen daarom ieder kwartaal aan onze kantoren hoe de schadebehandeling wordt beoordeeld en wat we kunnen verbeteren. De gemiddelde beoordeling van onze dienstverlening op schade is een 7.8 (DFO onderzoek juni 2023).

Gemak van digitaal dosiervorming

Doordat zowel de schadebehandelaar als de adviseur in hetzelfde systeem werken is de digitale informatie altijd voorhanden en accuraat. Het voordeel van het werken in een gebruiksvriendelijk en toegankelijk systeem is, dat alle relevante stukken makkelijk zijn toe te voegen en snel zijn in te zien.

Schade?

Klik hier voor het stappenplan voor het melden van een schade.

En klik hier voor meer informatie over het in behandeling nemen van uw schade.