HDI Werkmaterieel

Wie weet heeft jouw kantoor in de SUREbusiness portefeuille een of meerdere werkmaterieel verzekeringen die zijn verzekerd onder de SUREbusiness voorwaarden met HDI als risicodrager. Per 1 mei zijn er twee clausules binnen dit product en bloc gewijzigd in het voordeel van je relatie. 

Per 1 mei zijn er twee clausules binnen dit product en bloc gewijzigd in het voordeel van je relatie. Het gaat om de volgende twee clausules:

Clausule Diefstal Werk- en Land(Bouw)Materieel
Het percentage van het extra eigen risico als er niet voldaan wordt aan de gestelde beveiligingseis, is verlaagd van 25% naar 15%. Wanneer er wel voldaan wordt aan de gestelde beveiligingseis, geldt het eigen risico die vermeld staat op de polis.

Maximum verzekerde waarde op locatie
De gemaximeerde waarde van €1.500.000,- wordt verhoogd naar €2.500.000,-. Het blijft mogelijk om een hoger cumulatie risico op aanvraag te doen.

De wijzigingen gaan in vanaf 1 mei. De lopende verzekeringen krijgen de aangepaste clausuleteksten per prolongatie datum of eerder per eerstvolgende mutatie van de verzekering.