WebApp van CIS

Sinds 4 oktober 2021 kunnen consumenten via de WebApp van CIS direct inzake krijgen in hun registratie uit de CIS databank. Schademeldingen, waarborgfondsmeldingen onverzekerden, ontzegging rijbevoegdheid & vertrouwelijke mededelingen worden geregistreerd in de CIS-databank. Het kostte voorheen veel tijd om gegevens op te vragen bij de verschillende maatschappijen. Met de WebApp van CIS krijgt de relatie direct inzage in de registraties in de CIS-Databank. Via de IRMA-App kan de relatie zich op een veilige manier identificeren. Wilt uw relatie inzicht in de CIS registraties? Verwijs de relatie naar de WebApp van CIS.

https://stichtingcis.nl/nl-nl/consumenten/startinzageverzoek.aspx