Het Coronavirus heeft ertoe geleid dat een groot aantal bedrijven hun deuren tijdelijk heeft moeten sluiten. Kantoren zijn leeg terwijl werknemers thuis aan het werk zijn en het grootste gedeelte van de horeca is gesloten. Deze plotselinge stilval is een ongewone situatie en brengt nieuwe risico’s met zich mee, aangepaste maatregelen zijn nodig zijn om schade aan (leegstaande) gebouwen en inventaris te voorkomen.

Wat kun je doen om extra schade door Corona te voorkomen?

Als er sprake is van bedrijfsstilstand neemt het risico op schade vooral toe omdat het gebruikelijke toezicht wegvalt. Werknemers die zich normaal in het pand bevinden zijn niet aanwezig om bijvoorbeeld een beginnende brand te blussen, deze kan zich in de nieuw ontstane situatie vrij snel ontwikkelen tot een zware brand.

De schade die kan ontstaan aan een leegstaand gebouw kan verschillende oorzaken hebben:

- Vandalisme;
- Inbraak/Diefstal;
- Waterschade door lek in waterleiding of sprinklersysteem;
- Schade door storm of wind die onopgemerkt blijft;
- Schade door gebrek aan onderhoud;
- Brand;
- Milieu gerelateerde schades. 

Maatregelen

Ligt je bedrijf stil, komt deze stil te liggen of komt je pand leeg te staan? Dan raden we je aan scherp te zijn op de volgende punten om zo het gebouw en de inboedel te beschermen:

Supervisie
Evalueer het risico op inbraak en diefstal en neem adequate beveiligingsmaatregelen om het nieuw ontstane risico het hoofd te bieden. Maatregelen kunnen zijn: 

 • Extra of permanente bewaking;
 • Plaatsen van (extra) inbraak en bewegingsdetectoren;
 • Extra sloten of andere bouwkundige maatregelen;
 • Zorg ervoor dat geen brandbare buitenopslag plaatsvindt en geen tekenen van leegstand of inbraak zichtbaar zijn;
 • Doorschakelen van alarmen naar een bemande alarmcentrale;
 • Ga tenminste 1 keer in de 2 dagen naar het pand en maak een controleronde.

Onderhoud

 • Zorg ervoor dat inbraak-, sprinkler-, blus- en branddetectiesystemen steeds in dienst blijven en goed onderhouden en regelmatig getest worden op de voorgeschreven wijze; 
 • Maak een plan zodat onderhoud op alle gebouwen en installaties gegarandeerd blijft en voorzie kritische systemen van extra alarmeringen als dat nodig is;
 • Schakel elektrische installaties die niet strikt nodig uit en koppel de losse apparaten door de stekker uit het stopcontact te halen;
 • Zorg ervoor dat alle gas verbruikende installaties, die niet gebruikt worden, van de gastoevoer zijn/worden afgesloten;
 • Bij onderhoud van vloeren, houten oppervlakten, etc. zorg ervoor dat doeken die gedrenkt zijn met olie ondergedompeld worden in water en dat deze worden weggegooid in metalen afsluitbare afvalbakken.

Weer gerelateerde problemen

 • Zorg ervoor dat de met water gevulde systemen niet kunnen bevriezen of lekken;
 • Pas procedures in geval van storm, overstromingen en onweer waar nodig aan.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op via 072 - 30 35 994 of stuur een e-mail naar: bedrijfsmiddelen@surebusiness.nl. We helpen je graag verder.