Splitsing schadevrije jaren niet toegestaan

Regelmatig krijgen we het verzoek om schadevrije jaren te splitsen over meerdere voertuigen van éénzelfde verzekeringnemer. Helaas kunnen we hier niet aan meewerken omdat verzekeraars ons dit niet toestaan in onze volmacht. 

In bedrijfsregeling 11 kun je lezen dat per verzekerd voertuig alléén op naam van de verzekeringnemer de zuivere schadevrije jaren kunnen worden opgebouwd. We moeten ons houden aan het correct verstrekken van deze informatie zodat een juiste risicobeoordeling kan plaatsvinden bij een eventuele nieuwe verzekeraar na SUREbusiness. Zuivere schadevrije jaren geven inzicht in het werkelijke rijgedrag van de verzekerde. Splitsing geeft geen juiste informatie voor acceptatie. Het aantal zuivere schadevrije jaren heeft betrekking op de schadevrije jaren die de verzekeringnemer zou hebben opgebouwd op de eerstkomende hoofdpremievervaldatum per voertuig.