Krijg je een brandrisico van meerdere miljoenen niet gesloten? Wij bieden uitkomst.

Het klinkt misschien niet alledaags, maar we komen het steeds vaker tegen. Een klant heeft een pand van € 800.000, een inventaris van € 500.000, goederen met een waarde van € 250.000 en wil voor € 750.000 een bedrijfsschadeverzekering sluiten. Als je dit even snel optelt zit je al op een verzekerde som van 2,3 miljoen voor bedrijfsmiddelen. Je raakt al snel de limieten van de verzekeraars aan en dreigt in sommige gevallen zelfs richting de beurs te moeten uitwijken.

Daarom hebben we eind vorig jaar het huismerk SB Excellent geïntroduceerd. Hierbij is het mogelijk om een bedrijfsmiddelen dekking af te geven tot 10 miljoen cumulatief per risicoadres. Vanaf € 750.000 kunnen we al een voorstel maken. Een mooie aanvulling naast de huidige verzekeraars die je in SUREnet kan vergelijken.

Wat biedt SB Excellent:

  • 415 hoedanigheden die we hebben onderverdeeld in de categorieën industrie, groothandel, detailhandel, horeca en bedrijven;
  • Maximaal € 10.000.000 verzekerde som gecumuleerd per risicoadres;
  • Mogelijkheid voor zachte clausules;
  • Keuze uit eigen risico: € 2.500, € 5.000 en € 10.000 per gebeurtenis;
  • Over het algemeen een verplichte inspectie;
  • Mogelijkheden tot aanvullende dekking zoals terrasmeubilair, koelschadedekking, lichtreclame, extra kosten, reconstructie, of huurderving.
  • Mogelijkheid om zonnepanelen mee te verzekeren (niet mogelijk i.c.m. EPS dakisolatie).

Kun je het risico niet sluiten bij een aangesloten maatschappij (asr, HDI of NN), vraag dan maatwerk aan. Dit is eenvoudig aan te vragen via SUREnet. Zodra je geen premie krijgt komt er een maatwerkknop in beeld (rood en rechts in beeld). Onze acceptanten kunnen je verzoek dan snel verwerken.