Product in de spotlight: de glasverzekering

Verzekeringsproducten zijn over het algemeen niet heel sexy. De glasverzekering is daar zeker geen uitzondering op. Maar toch zijn er verzekeraars gespecialiseerd in dit product, namelijk Midglas en Samenwerking Glasverzekering. En dat is natuurlijk niet voor niets het geval. Voor SUREbusiness reden om onze acceptatiespecialist bedrijfsmiddelen Michael van der Heijden eens een paar vragen te stellen over de ins en outs van dit product.

Wanneer is het zinvol een glasverzekering af te sluiten?
Eigenaren van een bedrijfspand raden wij zeker aan goed te overwegen een glasverzekering af te sluiten. Maar in veel gevallen kan een glasverzekering ook van belang zijn voor huurders van een object. Huurt de klant een bedrijfspand? Doe dan navraag bij de klant wat is in het huurcontract is afgesproken over het risico op glasbreuk. Heeft de verhuurder dit bij de opstalverzekering meeverzekerd of is het voor rekening en risico van de huurder?

Daarnaast kent glas veel schadevormen. Al is het risico van ruitbreuk relatief laag, de herstelkosten kunnen erg hoog zijn. Met name in kantoorpanden of appartementencomplexen kan een ruit van €150 gemakkelijk een schadelast van €15.000 veroorzaken. Voor herstel kan in verband met de Arbowetgeving bijvoorbeeld een torenkraan noodzakelijk zijn. Het verkeer moet dan omgelegd worden en vergunningen moeten worden aangevraagd. Daarnaast kan het voorkomen dat er verkeersregelaars nodig zijn om het verkeer te regelen in de buurt van de schade.

Welk glas is er wel en niet verzekerd?
Standaard is verzekerd al het glas dat bedoeld is om licht door te laten. Spiegels e.d. vallen hier dus niet onder.

Welke schadeoorzaken zijn er niet gedekt?
Belangrijk om te weten is dat in ieder geval schade door verbouwing, verplaatsing, thermische breuk en eigen gebrek niet gedekt zijn. Ook is schade ontstaan tijdens leegstand (langer dan een maand), door aanwezigheid van asbest in de kit en door kleurverschillen niet gedekt. Overigens is de verzekeringskaart een handig hulpmiddel om een volledig overzicht te krijgen.

Wat is er belangrijk bij schade?
Bij schade dient er altijd gebeld te worden met de verzekeraar om het herstel in gang te zetten! Herstel dat zelf geregeld wordt buiten de verzekeraar om wordt namelijk niet vergoed. De gegevens van Midglas of Samenwerking Glasverzekering staan vermeld op het polisblad en op de website van de verzekeraar. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Mocht je andere vragen hebben over de glasverzekering? Neem dan vooral contact op met Michael of zijn collega’s Fred en Rob van het team Bedrijfsmiddelen.

Bekijk hier de verzekeringskaart van Midglas.
Bekijk hier de verzekeringskaart van Samenwerking Glasverzekering.