Persbericht: SUREbusiness verwelkomt 600e kantoor

SUREbusiness, specialist op het gebied van zakelijk schade, is onlangs de samenwerking met het 600e financieel advieskantoor aangegaan. SUREbusiness is in het DFO Serviceprovider onderzoek door het intermediair ook als hoogst gewaardeerde serviceprovider gespecialiseerd in zakelijk schade aangewezen.

Zesjarig bestaan
SUREbusiness heeft afgelopen maand haar zesjarig bestaan gevierd. Vanaf de start heeft de onderneming zich uitsluitend toegelegd op zakelijke schadeverzekeringen. Dit jaar zal een premieniveau van 35 miljoen worden bereikt. Het team van SUREbusiness bestaat uit 50 medewerkers. De organisatie beschikt over 20 volmachten waaronder recentelijk Rhion en Allianz.
 
600e Deelnemer
Afgelopen week werd met kantoor Van Ommeren Financieel Adviesbureau een samenwerking aangegaan. Van Ommeren was daarmee het 600e financieel advieskantoor dat gebruik maakt van de diensten van SUREbusiness. Van Ommeren is een allrounder met 10 medewerkers en ongeveer 5.000 klanten waaronder 800 zakelijke klanten. Elma termaat is binnen Van Ommeren verantwoordelijk voor het zakelijk offertetraject: “Wij zagen bij een collega waar wij goede contacten mee hebben dat zij gebruik maakten van de diensten van SUREbusiness. Omdat wij een aantal voordelen zagen hebben wij een demo op ons kantoor gevraagd. Dat verliep positief en wij denken dat de samenwerking enerzijds leidt tot een aanzienlijke tijdbesparing maar anderzijds ook, en dat is voor ons net zo belangrijk, tot versterking van onze onafhankelijke positie doordat wij een breder aanbod aan onze klanten kunnen presenteren”.
 
Lastige markt
Oprichter en eigenaar Levent Türkmen: “We zien dat veel reguliere financieel advieskantoren hun aandacht meer en meer verleggen naar de zakelijke markt. Vooral binnen het MKB-segment is men daar zeer succesvol. Tegelijkertijd wordt de verzekeringsmarkt minder toegankelijk en de acceptatiecriteria van verzekeraars strenger”.
 
“Op het gebied van bijvoorbeeld cyberrisico is er sprake van een cocktail van sterk stijgende premies, beperking van de dekkingscapaciteit, fors strakkere acceptatiecriteria en beperkingen met betrekking tot claims in verband met ransomware. Ik denk dat adviseurs er goed aan doen om te zorgen dat hun relaties voor wie een cyberrisicoverzekering cruciaal is, dekking krijgen. Ik sluit niet uit dat het in de komende periode steeds lastiger wordt om nog dekking te organiseren. Dit hebben we namelijk ook gezien bij de verzekering van bestuurdersaansprakelijkheid gedurende de Coronacrisis.
 
Maar ook het dekken van motorrijtuigen die gebruikt worden voor bezorgdiensten, en ook de risico’s verbonden aan bedrijfsverzamelgebouwen en horeca vormen stevige uitdagingen om hier passende dekkingen tegen acceptabele tarieven voor te vinden. 
Gelukkig hebben we onze brandpool zonder al te forse verhogingen gecontinueerd en kunnen we tot een verzekerde som van EUR 10 miljoen in de volmacht blijven verzekeren”.
 
“Wat we duidelijk zien is dat verzekeraars, scherper selecteren welke risico’s men wel en niet wil. Op zich is het natuurlijk te begrijpen dat verzekeraars kijken naar de betere risico’s echter slaat de balans langzaamaan wel door naar de veilige kant. Hoe strakker die selectie wordt, hoe meer de verzekeraars in de rij staan voor dezelfde risicoloze beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en de rest moet het maar elders uitzoeken.”
 
Co-assurantie voor meer flexibiliteit
Levent: “In de provinciale markt bij de Nederlandse verzekeraars zien wij dat er risico’s worden geaccepteerd die in de volmacht niet zijn toegestaan of tegen mindere condities. De rol die het volmachtbedrijf had om maatwerk te leveren wordt daarmee steeds verder uitgehold. We zien daardoor in de zakelijke markt een groei van activiteiten op het gebied van co-assurantie. Ook SUREbusiness gaat vanaf volgend jaar een groeiend deel van de premie in co-assurantie onderbrengen”.