Memo schade

Als aangesloten adviseur kun je op SUREnet de behandeling van de schade volgen. Alle documenten, correspondentie en betalingen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in het schadedossier op SUREnet. Verder is op SUREnet terug te vinden of het wel of geen schuldschade betreft en kan zelfs de eventuele B/M terugval berekend worden.

Onze schadebehandelaars maken gebruik van een interne memo om het verloop van een dossier bij te houden. Sinds twee maanden is de interne memo ook inzichtelijk voor de adviseur zodat je de status van een schadedossier beter kan volgen en precies kan zien welke handelingen er zijn uitgevoerd. Op deze manier bieden we meer transparantie in de behandeling van de schade en het geeft je  de mogelijkheid om de verzekerde binnen enkele seconden te informeren over de stand van zaken in het schadedossier.

De memo is terug te vinden onder het kopje ‘notities’ in het schadedossier op SUREnet.