Michael van der Heijden, acceptatiespecialist en teamleider Bedrijfsmiddelen bij SUREbusiness, geeft uitleg over het begrip hoedanigheid.

Lessen voor de adviespraktijk: dit houdt het begrip hoedanigheid in

Het vak van financieel adviseur is voortdurend in ontwikkeling. Amweb publiceert in de komende tijd regelmatig praktische tips van deskundigen voor de adviespraktijk. Michael van der Heijden, acceptatiespecialist en teamleider Bedrijfsmiddelen bij SUREbusiness, geeft uitleg over het begrip hoedanigheid.

Met enige regelmaat maken wij mee dat een adviseur voor een relatie meerdere bedrijfspanden ter verzekering aanbiedt. Die relatie verhuurt dan vaak die panden aan andere ondernemers. In het kader van de aanvraag wordt dan altijd gevraagd naar de hoedanigheid van de relatie die het pand ter verzekering aanbiedt. Het is dan wellicht verleidelijk om aan te geven dat de klant de hoedanigheid van verhuurder heeft.

Verzekeraar wil activiteit per pand weten
Dat is echter niet wat de verzekeraar wil weten. Om een juiste risicoschatting te maken wil de verzekeraar weten welke activiteiten in elk van die panden plaatsvindt. Stel: een object wordt onder de hoedanigheid van verhuurder commercieel onroerend goed geaccepteerd, maar er blijkt na een schade in het object bijvoorbeeld een timmerfabriek te zijn gevestigd. De schadeafwikkeling wordt dan gegarandeerd een uitdaging.

Huurder staat in voor gebruik bij onderverhuur
Als financieel adviseur ben je er nog niet door te inventariseren wat er bij het aanvragen van de verzekering in het pand voor activiteiten plaatsvinden. Stel dat de adviseur, in het kader van het acceptatieproces, samen met de huurder (zijn klant dus) vaststelt dat in het verhuurde pand steigermateriaal wordt opgeslagen. Het kan gebeuren dat de huurder een deel van het pand na verloop van tijd weer gaat onderverhuren. Het zou kunnen dat de betreffende onderhuurder in het pand gastanks gaat vullen. Dan zal er bij brand geconstateerd worden dat het feitelijk gebruik van het pand anders is dan bij het aanvragen van de verzekering is opgegeven. In deze situatie kan het voorkomen dat de adviseur en verhuurder niet op de hoogte waren van het feitelijke gebruik van de onderhuurder in het pand en dus geconfronteerd worden met schade die niet of maar deels vergoed wordt.

Valt de adviseur iets te verwijten?
De vraag die dan snel gesteld zal worden is: valt de adviseur iets te verwijten? Van een adviseur kun je niet verwachten dat hij elke dag gaat kijken of er in de verzekerde panden andere activiteiten plaatsvinden dan bij de acceptatie is opgegeven. Maar de kans is vrij groot dat de rechter oordeelt dat van een redelijk handelend en bekwaam adviseur verwacht mag worden dat deze de verhuurder er ondubbelzinnig op wijst dat wanneer in het verhuurde pand door de huurder of onderverhuurders andere activiteiten plaatsvinden dan bij het aanvragen van de verzekering is aangegeven, dit gevolgen kan hebben voor de dekking.

Verstop de informatie niet
Het advies aan de adviseur is om deze mededeling niet ergens te verstoppen, bijvoorbeeld in het pak verzekeringsvoorwaarden, maar nog eens extra op te nemen in de correspondentie. Zelf hebben we dat opgelost door voor relaties een ‘alertfunctie’ te maken in de webapplicatie Surenet. Jaarlijks wordt hiervoor geautomatiseerd een reminder verstuurd.

Amweb publicatie: Eerste publicatie 8 feb 2021