Hoe maak je een beursofferte in SUREnet?

Digitaler, duidelijker en sneller dan men gewend is in de co-assurantiemarkt. Dat is wat we nastreven in het offertetraject voor een beursofferte. Net als bij de offertes in de volmacht van SUREbusiness speelt ons platform SUREnet hierin een essentiële rol. Voor Brand, Aansprakelijkheid Bedrijven en Beroepsaansprakelijkheid kunnen we je helpen risico’s te verzekeren door deze te plaatsen op de assurantiebeurs.

De beursproducten 

SUREbusiness heeft een beursproduct ontwikkeld voor Brand. Dit product wordt een faciliteit genoemd en is ingebouwd in SUREnet. Dit maakt het mogelijk dat je na het maken van een berekening direct een premie en voorwaarden van een beurspolis te zien krijgt. Vervolgens kan je dit omzetten in een offerte en na akkoord van de klant in een aanvraag. Het grote verschil met volmacht is dat na het indienen van een polisaanvraag in SUREnet de verzekeraar de definitieve acceptatie verzorgt. Wel verzorgt SUREbusiness de polisopmaak en de facturatie. We werken momenteel aan een nieuwe faciliteit voor Aansprakelijkheid Bedrijven en verwachten deze binnenkort te kunnen lanceren.

Maatwerk

Als er na de berekening niet direct een premie afgegeven wordt, kan er op de gebruikelijke wijze maatwerk worden aangevraagd. De maatwerkaanvraag wordt door onze sluiters vervolgens in de open markt aangeboden aan verzekeraars om zo het risico verzekerd te krijgen.

Hoe maak ik een beursofferte in SUREnet?

 1. We hebben de stappen op een rij gezet: 

  1. Nadat je in SUREnet hebt gekozen voor “Offreren/Aanvragen” kies je voor de knop “Beursofferte” (zie illustratie hierboven).  
  2. Daarna selecteer je het gewenste product (Aansprakelijkheid Bedrijven, Brand, Beroepsaansprakelijkheid) en start je de berekening.  
  3. Vervolgens kom je in het premievragenscherm en kan je rechtsboven de (nieuwe) relatie koppelen (zie illustratie hieronder). 

 1. Na het koppelen van de relatie en het beantwoorden van de vragen, klik je onderin op berekenen. 
 2. Als het risico in onze beursfaciliteit past, zie je in beeld de premie en voorwaarden en kan je dit aanbod toevoegen aan de offerte. 
 3. Als het risico niet in onze beursfaciliteit past of als er geen faciliteit beschikbaar is, kan je via de rode knop aan de rechterzijde maatwerk aanvragen. Let op, je bent dan verplicht om een relatie gekoppeld te hebben zoals toegelicht bij stap 3. 
 4. In het volgende scherm worden aanvullende maatwerkvragen gesteld over het risico en kan je de gevraagde documenten uploaden, bijvoorbeeld een RI&E-rapport. Heb je nog niet alle antwoorden of documenten paraat? Dan kan je het scherm sluiten en op een later moment de ontbrekende zaken toevoegen. De reeds ingevulde antwoorden worden onthouden. 
 5. Nadat je alle vragen hebt beantwoord, kan je het maatwerkverzoek indienen en wordt dit binnen 5 dagen opgepakt. De voortgang van het dossier is in SUREnet te volgen en periodiek ontvang je een bericht over de voorgang van het dossier.