Vertrek Arno

Via deze weg willen we jullie informeren over het aanstaande vertrek van Arno Wijnands. Hij zal SUREbusiness gaan verlaten per 1 februari.

Arno is anderhalf jaar geleden gestart met de opdracht om het beursbedrijf bij SUREbusiness van de grond te tillen. Hij heeft SUREbusiness geïntroduceerd in de beurswereld, onze collega’s wegwijs gemaakt en ervoor gezorgd dat alle stappen zijn gezet om operationeel te zijn.

Afgelopen oktober is dit ook gelukt en zijn we live gegaan met het nieuwe bedrijfsonderdeel dat we nu gefaseerd verder uitrollen naar de ruim 700 aangesloten advieskantoren.

Met het aanbreken van deze nieuwe fase staan we voor automatiseringsuitdagingen die minder goed aansluiten bij de kwaliteiten van Arno. Dit hebben we uitvoerig met elkaar geëvalueerd en we concluderen daarbij dat zijn bijdrage in deze fase minder goed tot zijn recht komt. Dit heeft ertoe geleid dat we per 1 februari onze samenwerking afronden, zodat hij op een later tijdstip bij een nieuwe werkgever in dienst kan gaan.

We vinden het jammer dat we hem straks moeten missen. Uiteraard gaat het beursbedrijf van SUREbusiness verder op de met Arno ingeslagen weg. Zijn taken worden op dit moment overgedragen aan onze collega en directeur Bart Böing, die de rol van Manager Beurs overneemt.

Voor de behandeling van beurszaken verandert er niet veel. Op SUREnet staan op de contactpagina de collega's die je van dienst kunnen zijn bij vragen over beursaanvragen.

We bedanken Arno voor het leggen van het fundament.