Voortgang

Op dit moment hebben veertig advieskantoren de beurssamenwerkingsovereenkomsten getekend. We verwachten op korte termijn nog twintig beurssamenwerkingsovereenkomsten te ontvangen. Uit de eerste reacties blijkt dat we mooie oplossingen kunnen bieden en dat de faciliteiten al in veel gevallen meteen een premie geeft. 

Cijfers: 

  • Er zijn ruim zestig berekeningen gemaakt. 
  • Er zijn ruim vijftig offerteverzoeken (faciliteit en Open Broked) gedaan. 
  • Inmiddels zijn de eerste posten gesloten. In de faciliteiten zijn dat er nu twee en Open Broked vier.