Nieuwe producten van Sb in het schap

In de afgelopen maanden heeft de assortimentsuitbreiding en vernieuwing van SUREnet niet stilgestaan. Graag brengen we je op de hoogte van een aantal ontwikkelingen.

Allianz – Brandverzekeringen

De Allianz brandverzekeringen zijn toegevoegd aan het assortiment. De brandverzekeringen van Allianz vind je terug in de volgende producten in het MKB Zakenpakket:

 • Bedrijfsgebouwen
 • Inventaris/goederen/huurdersbelang
 • Bedrijfsschade

Enkele Kenmerken

 • Cumulatielimiet per risico-adres afhankelijk van de gekozen hoedanigheid, variërend van € 1.000.000 tot € 2.500.000;
 • Uitgebreide voorwaarden;
 • Standaard eigen risico € 500 (mogelijk om op te hogen of te verlagen);
 • Zachte clausules voor elektrische installaties, buitenopslag en brandgevaarlijke werkzaamheden. Zonnepanelen tot 50 stuks zijn zonder aanvullende voorwaarden mee te verzekeren;
 • Bij de bedrijfsschadeverzekering zijn de reconstructiekosten standaard tot € 125.000 meeverzekerd.

SUREbusiness – SB brandverzekeringen

Per 23 april zijn onze zelfontwikkelde SB brandverzekeringen live. Een ontwikkeling waar we erg trots op zijn. De producten dragen het SUREbusiness-label en hebben de naam “SB Brand”. De tekencapaciteit wordt geleverd door Maas Lloyd (60%) en Rhion (40%).

Je kunt de SB brand producten terugvinden in SUREnet onder:

 • Bedrijfsgebouwen;
 • Inventaris/goederen/huurdersbelang;
 • Bedrijfsschade;
 • Extra Kosten.

Enkele kenmerken

 • Gecumuleerd limiet per risicoadres van € 3.000.000 (Horeca en Automotive € 1.500.000);
 • Uitgebreide gevaren dekking;
 • Over het algemeen zachte clausules (Horeca en specifieke zware risico’s uitgezonderd);
 • Minimumpremie (per product) van € 75;
 • Scherpe tarieven;
 • Groot aantal getarifeerde hoedanigheden verdeeld over de volgende branches:
  - Detailhandel
  - Groothandel
  - Productiebedrijven
  - Horeca
  - Bedrijven
  - Sport

DAS – Rechtsbijstand voor Vereniging van Eigenaren (VvE)

DAS heeft een nieuw rechtsbijstandproduct ontwikkeld voor VvE’s. Dit nieuwe product vervangt de ‘oude’ Rechtsbijstand VvE-verzekering van DAS. Je vindt deze verzekering in het VvE-pakket in SUREnet. Het uitgangspunt van deze verzekering is dat de hoofdsplitsing van de VvE de verzekeringnemer is, waarbij eventuele ondersplitsingen zijn meeverzekerd. Deze verzekering kan alleen door een ondersplitsing worden afgesloten wanneer deze een volledig eigen pand onder zich heeft.

Enkele kenmerken

 • Premie gebaseerd op de totale herbouwwaarde van het (verzekerde) complex;
 • Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld leden, leveranciers, buren of de overheid;
 • Incassobijstand wanneer een lid de periodieke bijdrage niet betaald;
 • Juridische hulp bij conflicten met (oud-) appartementseigenaars;
 • Mediation bij conflicten tussen een hoofd- en ondersplitsing;
 • Geen wachttijd;
 • Minimum belang bij een conflict € 400.

ARAG – Rechtsbijstand voor Vereniging van Eigenaren

Om een vergelijking te kunnen aanbieden bij rechtsbijstand offertes voor VvE’s hebben we, na het ombouwen van het DAS-product ook het ProRechtCombinatie VvE-product van ARAG toegevoegd aan de Rechtsbijstand VvE-verzekering in SUREnet.

Enkele kenmerken

 • Premie gebaseerd op het aantal appartementen;
 • Optionele dekking voor verborgen gebreken bij nieuwbouw (tot 5,5 jaar na opleverdatum complex);
 • Drie keuzemogelijkheden verzekerd bedrag (€ 6.000, € 9.000, € 12.000) voor vrije advocaatkeuze;
 • Wachttijd van drie maanden;
 • Minimum belang bij een conflict € 400.

SUREbusiness - SB Excellent brandverzekering open gezet voor al onze aangesloten kantoren

Voor sommigen van jullie al bekend, maar voor anderen is er een aanvullend brandproduct toegevoegd in het MKB Zakenpakket. Ons eigen ontwikkelde SB Excellent-product is nu open voor alle kantoren in SUREnet. SB Excellent biedt de mogelijkheid om de brandverzekeringen op een enkele polis te sluiten. Dit product kan worden gesloten vanaf een totaal verzekerd belang per risico-adres van € 750.000 tot € 10.000.000.

Aankondiging 

Avéro Achmea – Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een verdere uitbreiding van ons aanbod. De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven van Avéro Achmea is een van de aandachtsgebieden van de komende tijd. Hoewel we nog geen uitspraken kunnen doen over een eventuele opleverdatum willen we jullie wel laten weten dat dit product er aan zit te komen. Wordt vervolgd.