Cyberdekking voor samenwerkende Sb adviseurs

Cyber. Een risico voor alle ondernemers in Nederland. Van kleine marketingbureaus tot aan multinationals. Het cyberlandschap is de afgelopen jaren continu in beweging en de verwachting is dat dit de aankomende tijd het geval blijft.

Hackers die evolueren in technieken, preventiemaatregelen die aangevuld worden, verzekeraars die hun polisvoorwaarden aanpassen en risico’s die nu verzekerbaar zijn, maar in de toekomst wellicht niet meer en andersom. Naast dat het cyberrisico voor veel ondernemers moeilijk in te schatten is, blijft het adviseren van een cyberverzekering lastig.

Verzekeren financiële dienstverleners 

Een branche die thans relatief lastig verzekerbaar is op het gebied van cyber zijn de financiële dienstverleners. Denk hierbij aan de assurantietussenpersonen. Deze groep is in sommige gevallen niet dan wel tegen beperkte voorwaarden verzekerbaar voor cyberrisico’s.

SUREbusiness heeft sinds enkele jaren al voorgesorteerd op de behoefte om deze assurantietussenpersonen verzekerbaar te krijgen en te houden, zodat ook deze groep zichzelf kan (blijven) verzekeren tegen de meest voorkomende cyberdreigingen.

Voor al ons samenwerkende adviseurs hebben we in samenwerking met AIG het Cyber TP-collectief samengesteld. Dit collectief geldt voor samenwerkende adviseurs en klanten van adviseurs die als assurantietussenpersoon actief zijn.

AIG Cyber Risk TP-collectief

Het AIG Cyber Risk TP-collectief is een collectiviteit met een cyberverzekering die uitsluitend de hoedanigheid assurantietussenpersoon met of zonder volmacht (geen gevolmachtigd agent/serviceprovider) verzekerd. Onder die hoedanigheid valt mede te verstaan: het runnen van een RegioBank kantoor, bemiddelen in financieringen, hypotheekadvies en pensioenadvies.

De kenmerken van het Cyber Risk TP-collectief op een rij:

  • Collectiviteitspremie speciaal voor assurantietussenpersonen;
  • Verzekerbaar tot een omzet van 1,5 miljoen excl. btw per jaar;
  • Keuze voor een verzekerde som van € 250.000, € 500.000 en € 1.000.000 per aanspraak en per verzekeringsjaar;
  • Standaard eigen risico van € 5.000 per aanspraak;
  • Optionele keuzedekking voor bedrijfsschade door systeemfalen zoals het bedienen, onderhouden of upgraden van het computersysteem van kandidaat-verzekeringnemer tegen een toeslag van 15% op de standaardpremie;
  • 15% korting op de premie indien de kandidaat-verzekeringnemer beschikt over Endpoint Detection & Response.*

Vragen over cyberverzekeringen?

Uiteraard is de verzekeringsoplossing gemakkelijk en snel te offreren en af te sluiten via ons platform SUREnet. Heb je vragen over dit collectief of heb je algemene vragen ten aanzien van cyberverzekeringen? Neem dan contact op met team Bedrijfsaansprakelijkheid en Rechtsbijstand via 072- 303 59 96 of bedrijfsaansprakelijkheid@surebusiness.nl. We helpen je graag verder!

 

*Endpoint Detection & Response betreft een ‘next gen’ antiviruslicentie met detectie voor ongebruikelijke gedragspatronen en het nemen van maatregelen tegen kwetsbaarheden, identificeert patronen die overeenkomen met bekende dreiging(en) en aanvallen, waarschuwt beveiligingspersoneel bij incidenten en biedt forensische analysemogelijkheden om analisten in staat te stellen op aanvallen te reageren.