Nieuw product: Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven ZZP van Markel

We hebben weer een nieuw product toegevoegd aan het assortiment. Het betreft de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven ZZP van Markel.

 

Doelgroep 

Dit product is uitsluitend bedoeld voor de zzp'er (zelfstandige zonder personeel) werkzaam in de Bouw & Installatie branche die zijn/haar vermogen wil beschermen voor schadeclaims van derden die voortvloeien uit het handelen of nalaten van de verzekerde. 

 

Kenmerken

Hier zijn de belangrijkste productkenmerken:  

  • Volledige inloopdekking;  
  • Nameldingstermijn van 4 maanden;  
  • Een voor de zzp’er uitgebreid dekkingsgebied (Nederland, EU, EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk);  
  • Standaard verzekerd bedrag van €2.500.000,- per aanspraak en €5.000.000,- per verzekeringsjaar;  
  • Dekking (met een sublimiet) voor brandgevaarlijke werkzaamheden;  
  • Dekking (met een sublimiet) voor opzicht;  
  • Vaste premies afhankelijk van de hoedanigheid.  

Deze nieuwe verzekering is te vinden binnen het aansprakelijkheidsverzekering ZZP product in SUREnet.