Status schadedossier volgen in SUREnet

Als aangesloten adviseur kun je op SUREnet de behandeling van de schade volgen. Alle documenten, correspondentie en betalingen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in het schadedossier op SUREnet. Verder is op SUREnet terug te vinden of het wel of geen schuldschade betreft en kan zelfs de eventuele B/M terugval berekend worden.

Onze schadebehandelaars maken gebruik van een interne memo om het verloop van een dossier bij te houden. De interne memo is ook inzichtelijk voor de adviseur zodat je de status van een schadedossier beter kan volgen en precies kan zien welke handelingen er zijn uitgevoerd. Op deze manier bieden we meer transparantie in de behandeling van de schade en het geeft je de mogelijkheid om de verzekerde binnen enkele seconden te informeren over de stand van zaken in het schadedossier.

De memo kun je vinden in het betreffende schadedossier. Bij 'Status schade' zie je wat op dit moment de status is. Bij het andere kopje 'Status schade i' kun je specifieker vinden welke stappen er zijn ondernomen. Als je met je muis over het 'i'tje beweegt, dan zie je de meest voorkomende afkortingen die we bij de status gebruiken.

Onderaan in je scherm vind je een knop 'alle activiteiten laden' met deze knop kun je in het betreffende schadedossier alle documenten terugvinden over deze schade (b.v. in- en uitgaande correspondentie).