Beter voorkomen dan genezen

Niemand zit op een schade te wachten. Steeds meer brandverzekeraars hanteren een strikte lezing van de polisvoorwaarden om na te gaan of de ondernemer heeft voldaan aan de preventievoorschriften. Bij niet-naleving kunnen die leiden tot een verhoogd eigen risico of een dekkingsontzegging. In het laatste geval staat de ondernemer plotseling met lege handen.

Sinds kort zijn veel dekkingen gewijzigd. Waar voorheen werd aangegeven dat de dekking van de verzekering vervalt als de voorschriften niet zijn nageleefd, wordt er nu aangegeven dat de dekking alleen bestaat in een bepaalde situatie, namelijk 'als de verzekerde voldoet aan de preventievoorschriften'. Dat lijkt misschien een klein verschil, maar juridisch zijn de gevolgen enorm. De verzekerde moet nu aantonen dat hij wel heeft voldaan aan de dekkingsomschrijving en dus aan de preventievoorschriften en niet langer dat er niet voldaan is aan de preventievoorschriften.

SUREbusiness heeft de afgelopen maanden met terugwerkende kracht gevraagd om een bewijs dat de preventiemaatregelen zijn getroffen. Dit doen wij niet om adviseurs extra werk te bezorgen, maar omdat voorkomen nu eenmaal beter is dan genezen!

Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn, neem dan contact op met je accountmanager.