Zurich - Collectieve Ongevallen

De Collectieve ongevallenverzekering van Zurich staat live!

Doel van de verzekering

Raakt een werknemer door een ongeval blijvend invalide? Of overlijdt hij? Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever wordt deze verzekering afgesloten voor zijn/haar werknemers. Werknemers zijn ook ingeleende krachten zoals stagiairs en uitzendkrachten. Vrijwilligers kunnen ook meeverzekerd worden.

Kenmerken/dekking

  • Eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit na een ongeval;
  • Eenmalige uitkering bij overlijden na een ongeval;
  • Keuze: Uitgebreide dekking;
  • De dekking geldt wereldwijd.

Wat is er niet verzekerd

  • Wanneer een ongeval met opzet is veroorzaakt;
  • Wanneer het ongeval is veroorzaakt bij gebruik van alcohol of drugs;
  • Zelfmoordpoging.