SB Excellent Gebouwenverzekering

De SB Excellent Gebouwenverzekering is toegevoegd aan de bedrijfsgebouwen vergelijker. Als adviseur kun je nu een nog bredere vergelijking maken voor je relaties. Wat biedt deze verzekering:

  • 415 hoedanigheden die zijn onderverdeeld in de categorieën industrie, groothandel, detailhandel, horeca en bedrijven;
  • Maximaal € 10 miljoen verzekerde som gecumuleerd per risicoadres;
  • Mogelijkheid voor zachte clausules;
  • Keuze uit eigen risico: € 2.500,-, € 5.000,- en € 10.000,- per gebeurtenis;
  • Altijd een inspectie.