MS Amlin - Bedrijfsschade en Extra Kosten

De Bedrijfsschade en Extra Kosten verzekering van MS Amlin staan Live!

Wat is het?
Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen wanneer het bedrijf door een gedekte schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. 

Wat is er verzekerd:

  • De verzekering vergoedt de vaste lasten van het bedrijf wanneer het bedrijf stilvalt door brand, ontploffing, bliksem, neerslag, storm en water.
  • Schadeverzekering: de brutowinst die wordt misgelopen door omzet- of productieverlies of omdat het bedrijf onbereikbaar is, bijvoorbeeld door een schade bij de buren, is verzekerd.
  • Storing nutsvoorzieningen: Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is verzekerd.
  • Keuze huur: Huurderving vanwege de schade aan het bedrijf.
  • Keuze reconstructiekosten: Is bij een schade de administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld de financiële of klantenadministratie? Dan valt het herstel hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten.

Wat is niet verzekerd:

  • Bij een aardbeving, vulkanische uitbarsting of overstroming wordt niet uitgekeerd. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is uiteraard niet verzekerd.
  • Boetes: Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die het bedrijf krijgt voor contractbreuk of als het niet of te laat een opdracht uitvoert.