Landbouwvoertuigen en WAM verzekering

Sinds september 2022 controleert de RDW of landbouwvoertuigen WAM-verzekerd zijn. Eigenaren ontvangen een brief met de kentekens van de voertuigen die nog niet bij de RDW zijn gemeld als verzekerd. Als het voertuig vanaf 1 januari 2023 nog niet als WAM-verzekerd geregistreerd staat, krijgt de eigenaar een boete van € 400,- per voertuig. Op dit moment is de WAM-verzekering van ruim 40% van de gemotoriseerde (land)bouwvoertuigen nog niet doorgegeven aan de RDW.

Aansprakelijkheid
Alle zelfrijdende landbouwvoertuigen moeten verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid voor eventuele schade die met het voertuig wordt veroorzaakt. Eigenaren zijn verplicht een WAM-verzekering af te sluiten. Deze wordt gekoppeld aan het kenteken van het voertuig. Het controleren van de WAM-verzekering wordt gedaan aan de hand van het kenteken.

Elke landbouwtrekker of zelfrijdend werktuig met een kenteken, moet dus WAM-verzekerd zijn. Getrokken materieel zoals landbouwaanhangwagens en getrokken werktuigen zijn niet WAM-plichtig. Getrokken materieel is altijd automatisch meeverzekerd op het trekkende voertuig.

Kenteken doorgeven
Momenteel staat ruim 40% van de geregistreerde zelfrijdende (land)bouwvoertuigen nog altijd als niet WAM-verzekerd geregistreerd bij de RDW. Dit wil niet zeggen dat deze voertuigen niet verzekerd zijn, maar wel dat de voertuigeigenaar of verzekeraar actie moeten ondernemen.

Het is daarom belangrijk dat de kentekens van een landbouwvoertuig altijd worden doorgegeven aan de verzekeraar of adviseur.

Boete
De RDW stuurt dit jaar nog herinneringsbrieven over het ontbreken van een WAM-verzekering in het kentekenregister. Vanaf 1 januari 2023 gaat de RDW actief controleren op de WAM-plicht van motorvoertuigen. Is je voertuig dan nog niet WAM-verzekerd, ontvang je een boete van € 400,- per voertuig.

Controleren
Je kunt controleren of een voertuig geregistreerd staat als WAM-verzekerd. Hiervoor ga je naar rdw.nl/kentekencheck en vul je het kenteken in. Onder het tabblad “Status van het voertuig” staat bij WAM verzekerd een ja of nee.