Tip over beveiligingseisen

Als een zakelijke/bestelauto de eis heeft gekregen van de maatschappij, dan moet het voertuig worden voorzien van een beveiliging. De beveiligingseisen kun je in SUREnet per verzekeraar zien onder het kopje ‘voorwaarden en clausules’. Er zijn veel verschillen bij de verzekeraars met betrekking tot de aanwezigheid van beveiliging. Twijfel je of een auto voldoet aan deze eisen neem dan even contact op met de afdeling verkeer. We kunnen het volgende zien:

  • We kunnen nakijken of een auto is voorzien van een goedgekeurd af-fabriek SCM-beveiliging. We beschikken namelijk over een tool waar we vóór acceptatie al kunnen zien welke alarmklasse de auto heeft.
  • We kunnen controleren welke beveiliging is ingebouwd, mits dit door een SCM erkend installatiebedrijf is gebeurd en er een certificaat is afgegeven.

Het is belangrijk dat je als intermediair de certificaten opvraagt bij de relatie en deze naar ons mailt. De maatschappijen eisen namelijk dat de beveiliging door SCM gecertificeerd is. Na het inbouwen van een beveiliging is het certificaat drie jaar geldig, daarna moet het elk jaar gecontroleerd worden. Deze geldigheid is een eis van alle maatschappijen.

Wanneer een voertuig niet voldoet aan de alarmeisen van de verzekeraar sturen we vanuit acceptatie altijd een bericht dat de klant binnen de gestelde termijn (ongeveer twee maanden) alsnog moet voldoen aan deze eis. De rol van de adviseur is hierin essentieel. Die moet bij een eventuele schade aantoonbaar kunnen maken dat dit met de klant is besproken en dat hij/zij de klant hierop heeft gewezen. Al dan niet met een eigen risico voor de periode dat de auto niet is voorzien van de geëiste beveiliging.