De alarmeisen van een autoverzekering; wat moet je doen als adviseur?

Als een zakelijke personenauto of bestelauto bij het afsluiten van de verzekering een alarmeis krijgt van de gekozen maatschappij, dan moet het voertuig natuurlijk voorzien zijn van de juiste beveiliging. In dit artikel lichten we graag toe waar je op moet letten, zodat je relatie goed verzekerd is en je als adviseur voldoet aan je zorgplicht.

De gevraagde beveiligingseisen kan je bij het maken van een berekening in SUREnet per verzekeraar direct inzien onder het kopje ‘voorwaarden en clausules’ in het vergelijkingsoverzicht. Er zijn veel verschillen bij de verzekeraars met betrekking tot de aanwezigheid van beveiliging, dus het loont de moeite om dit vooraf goed te bekijken. Twijfel je of een auto voldoet aan de eisen van de te kiezen verzekeraar? Neem dan even contact op met team Verkeer. We kunnen het volgende voor je checken:

  • We kunnen nakijken of een auto is voorzien van een goedgekeurd af-fabriek SCM-beveiliging. We beschikken namelijk over een tool waarin we vóór acceptatie al kunnen zien welke alarmklasse aanwezig is in de auto.
  • We kunnen controleren welke beveiliging is ingebouwd, mits dit door een SCM erkend installatiebedrijf is gedaan en of er een certificaat is afgegeven.

Als er sprake is van alarmeisen dan is het belangrijk dat je als adviseur het beveiligingscertificaat opvraagt bij de relatie en deze naar team Verkeer mailt. De maatschappijen eisen dat de beveiliging SCM gecertificeerd is, dus neem geen genoegen met andere certificeringen. Na het inbouwen van een beveiliging is het certificaat drie jaar geldig en daarna moet het elk jaar gecontroleerd worden.
Wanneer een voertuig niet voldoet aan de alarmeisen van de verzekeraar, dan sturen we vanuit acceptatie een bericht aan de adviseur dat de relatie binnen de gestelde termijn in de mail alsnog moet voldoen aan deze eis.

De rol van de adviseur is heel belangrijk in het proces van het voldoen aan de beveiligingseisen en het aantonen hiervan. Als er bij een (diefstal)schade niet voldaan is aan de beveiligingseisen zijn er diverse voorbeelden waarbij de aansprakelijkheid van de niet ontvangen schade-uitkering bij de adviseur is komen te liggen. Om dit te voorkomen moet er door de adviseur aangetoond kunnen worden dat bij de relatie is aangedrongen op het nemen van de gevraagde maatregelen en het wijzen op de consequenties van het ontbreken van de benodigde beveiliging. Dus heb je vragen over dit onderwerp, neem dan vooral contact op met team Verkeer op telefoonnummer 072 - 30 35 993. We helpen je graag!