MS Amlin - Gebouwenverzekering

De Gebouwenverzekering van MS Amlin staat Live!

Wat is het?
Deze verzekering vergoedt schade aan een bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing. Deze verzekering is een onderdeel van de Zaak- en bedrijfsschadeverzekering ZBV.

Kenmerken/dekking
Het bedrijfsgebouw is verzekerd bij schade door brand, diefstal, neerslag, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. Als de schade te repareren is, worden de herstelkosten vergoed, anders de herbouwwaarde.

 • Verzekerd bedrag: Een bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag van € 3 mln. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw. Voor bepaalde kosten gelden sublimieten.
 • Extra kosten na schade: Extra Kosten voor het herstellen van een gebouw na schade, bijvoorbeeld omdat er aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen.
 • Huur: De opbrengsten van het verhuren van een gebouw, als een gebouw vanwege de schade niet verhuurd kon worden.
 • Tuinaanleg: De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na schade.
 • Opruimingskosten: De kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van de verzekerde objecten.

Wat is niet verzekerd?
Er wordt niet uitgekeerd bij:

 • een aardbeving;
 • vulkanische uitbarsting;
 • overstroming;
 • slijtage of constructiefouten;
 • schade door opzet en illegale activiteiten;
 • schade die ontstaat door grondwater;
 • onderdelen die niet bij het bedrijfsgebouw horen zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.