Nationale Nederlanden - Werkmaterieel

De Werkmaterieelverzekering is voor ondernemers die in het bezit zijn van werkmaterieel, zoals een heftruck of graafmachine. Het nieuwe product van Nationale Nederlanden komt in de plaats van het ‘oude’ Reaal en het ‘oude’ Delta Lloyd product. Hierdoor hebben we vanaf heden in het werkmaterieel assortiment:

 • a.s.r.
 • Nationale Nederlanden
 • SUREbusiness label met als risicodrager HDI Global Specialty

Kenmerken/dekkingen van Nationale Nederlanden

 • Verzekerd bedrag WA: materiele schade en werkrisico: €2.500.000,- en letselschade door aanrijding: €7.500.000,-.
 • Brede keuze aan dekkingen: WA, WA + casco, WA + beperkt casco en/of alleen casco.
 • Eigen gebrek: Eigen gebrek van het werkmaterieel kan (in veel gevallen) worden meeverzekerd binnen de cascodekking. Hiervoor mag het object niet ouder zijn dan zes jaar.
 • Dekkingsgebied: Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Uitgesloten risico’s/objecten:

 • Drijvend materieel zoals pontons en maaiboten.
 • Drones.
 • Foodtrucks waarin bak-/kookactiviteiten plaatsvinden.
 • Gereedschappen.
 • Grondboorraketten.
 • Landmeetkundige apparatuur.
 • Treinen.

Uitgesloten gebruik:

 • Air side risico: voertuigen in het gebied waar vliegtuigen starten, landen, taxiën en worden afgehandeld.
 • Offshore equipment: werkmaterieel of uitrusting dat wordt gebruikt voor werkzaamheden op zee.
 • Quads: recreatief en particulier gebruik zoals woon/werkverkeer.
 • Verhuurbedrijven.
 • Vervoer van meer dan acht (niet betalende) passagiers.
 • Vervoer van betalende passagiers.
 • Werkmaterieel dat permanent buiten Nederland is gestald.
 • Voertuigen van verzekeringnemer(s) die niet in Nederland zijn gevestigd.