Doorlooptijden bij schade en snel inzicht in de laatste stand van zaken

De doorlooptijd bij schadebehandeling

De stormen Dudley en Eunice en de afgeschafte coronamaatregelen hebben er voor gezorgd dat het aantal nieuwe schademeldingen bij SUREbusiness in de eerste helft van dit jaar met bijna 40% is toegenomen. Aangezien schades door verzekerde relaties eerst worden gemeld bij je kantoor, zal dit niet als een verrassing komen. Gevolg van de toename is dat ons team Schade alle zeilen bij moet zetten om alle dossiers te behandelen. Er wordt extra gewerkt , andere collega’s springen bij en we zijn het team Schade aan het uitbreiden met nieuwe collega’s. Ondanks deze inspanningen zijn de doorlooptijden op schadedossiers op dit moment nog steeds langer dan je van ons gewend bent. Hier gaat verandering in komen, maar de huidige doorlooptijd van binnenkomende stukken is momenteel ongeveer 15 werkdagen. Belangrijk om te weten is dat nieuwe schademeldingen en expertiserapporten wel altijd binnen 1 werkdag worden opgepakt. Daarnaast hebben expertisebureaus te kampen met doorlooptijden van weken in plaats van dagen,  dit geeft een extra vertragend effect op de schadeafwikkeling.

Snel inzicht in de stand van zaken van een schadedossier

In geval van een langere doorlooptijd is er vaker behoefte aan inzicht in de laatste status van het schadedossier. Om dit snel te kunnen achterhalen is er in SUREnet een verbetering aangebracht. Wanneer in SUREnet het schadedossier wordt opgezocht en geopend, dan zijn in één oogopslag de notities in het dossier zichtbaar, zoals wordt getoond op de afbeelding. Dit maakt duidelijk wat de laatste actie is geweest en wanneer deze heeft plaatsgevonden. Wanneer er behoefte is aan alle correspondentie en stukken in het dossier, dan kan er geklikt worden op de groene knop “Alle activiteiten laden”. In veel gevallen kan dit een telefoontje of rappelmail besparen en is het direct duidelijk waar op gewacht word. Dit is wel zo efficiënt en tijdbesparend.

Memo schade

Tot slot, laten we voorop stellen dat dit een handig hulpmiddel is, maar we er alles aan doen om spoedig weer op de gebruikelijke verwerkingstijden te zitten.