Je kunt op SUREnet niet meer inloggen met Internet Explorer 11.

Je logt nu in met Internet Explorer. Dit is een verouderde browser die niet meer ondersteund wordt. Sinds 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om met IE in te loggen op SUREnet.

 

Internet Explorer is een onderdeel van het Windows-besturingssysteem (OS) en volgt het levenscyclusbeleid van het product waarop het is geïnstalleerd en wordt ondersteund. Houd er rekening mee dat de Internet Explorer (IE) 11-desktoptoepassing de ondersteuning voor bepaalde besturingssystemen zal beëindigen vanaf 15 juni 2022. Klanten worden aangemoedigd om over te stappen naar Microsoft Edge met de IE-modus. De IE-modus maakt achterwaartse compatibiliteit mogelijk en zal tot ten minste 2029 worden ondersteund. Bovendien zal Microsoft een jaar voordat de IE-modus buiten gebruik wordt gesteld hiervan een aankondiging doen. Klik hier voor meer informatie.