Wie we zijn

Wij zijn SUREbusiness, een back office partner voor zakelijke assurantie adviseurs. Een online dienstverlener in de intermediaire advieswereld.

We zijn ontstaan doordat we onze zakelijke assurantie expertise gebundeld hebben met onze ervaring in het digitaliseren van diensten aan assurantie adviseurs. Deze ervaring en kennis zetten we in om risico’s te accepteren en schadeclaims te begeleiden en af te handelen. Kortom: we zijn experts in verzekeringen en in IT. En de combinatie maakt onze diensten bijzonder.

Ons team bestaat uit acceptanten, schadebehandelaars, IT-programmeurs en productspecialisten. Allen met de focus op zakelijke risico’s. Samen zorgen we voor een vlotte online ondersteuning voor u als adviseur. We communiceren op de manier die u het beste past: telefonisch, per mail, chat of Skype.

Surebusiness treedt op als gevolmachtigde agent voor verzekeraars en is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigd Agenten.

image001

SUREbusiness biedt assurantie adviseurs toegang tot het zakelijke productassortiment van deze volmachtverzekeraars en werkt alleen samen met adviseurs die een Wft vergunning hebben. SUREbusiness administreert namens verzekeraars de polissen, verstuurt de premie nota’s, zorgt voor de incassering van de verschuldigde premies en behandelt de schades en keert deze uit.

Let opSUREbusiness is niet gelieerd aan een verzekeraar. Wij treden op als volledig zelfstandige entiteit en zijn gevolmachtigd agent voor verschillende schadeverzekeringsmaatschappijen. Wij doen geen bemiddeling en advies.