Procedure

Een klant is voor ons geen dossier, maar een duurzame relatie. Daarom vinden wij het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u teleurgesteld of niet tevreden bent. Wanneer u ons dit laat weten, kunnen wij proberen dit op te lossen en onze dienst­verlening verbeteren.

In deze procedure wordt beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij daarmee omgaan.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u niet tevreden bent over bijvoorbeeld ons advies, onze administratieve afhandeling of behandeling door onze mede­werkers, dan kunt u een klachtenformulier invullen.

Het staat u natuurlijk altijd vrij om telefonisch uw opmerkingen, klachten of vragen te stellen aan een van onze medewerkers. Geeft u alstublieft aan om welke verzekering en welk polis­nummer het gaat. Misschien heeft u al een oplossing bedacht, dan horen wij dat graag.

Hoe gaan wij met uw klacht om?

Wanneer wij uw klacht of klachtenformulier hebben ontvan­gen sturen wij u een ontvangstbevestiging. Ook na uw telefo­nische klacht sturen we u een ontvangstbevestiging. Uw klacht bespreken we intern met de verantwoordelijke medewerkers en dan ontvangt u binnen twee weken van ons

een gemotiveerd antwoord. Uw klacht geeft ons de kans om onze dienstverlening te verbeteren. Mocht u het niet eens zijn met ons standpunt, dan heeft u de

mogelijkheid om binnen drie maanden uw klacht voor te leg­gen aan het Kifid in Den Haag.

Wat is Kifid?

Kifid is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Te vinden op www.kifid.nl.

U kunt naar het Kifid wanneer u een consument of kleine ondernemer bent en uw klacht niet opgelost is, zoals u had gehoopt. SUREbusiness is aangesloten bij Kifid. De uitspraak van Kifid is voor SUREbusiness bindend en dat betekent dat SUREbusiness zich houdt aan de uitspraken die Kifid doet.

Heeft u een klacht? Dan kunt u deze richten aan de directie van SUREbusiness:

Van Heuven Goedhartlaan 935

1181LD Amstelveen

Of via info@surebusiness.nl of telefonisch op 020 2052021.

Indien u van oordeel bent dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u terecht bij het Kifid, waar de Ombudsman Financiële Dienstverlening, de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening en de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening actief zijn. De klacht wordt dan binnen het Kifid afgehandeld:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Telefoon: 0900 – 3552248