Service en Contact

Vragen
Heeft u vragen over SUREbusiness of over de dienstverlening?
Bel: 020 2052021 of mail naar info@surebusiness.nl

Klachtenprocedure
Heeft u een klacht? Dan kunt u deze richten aan de directie van SUREbusiness:
Van Heuven Goedhartlaan 937
1181LD Amstelveen

Of via info@surebusiness.nl of telefonisch op 020 2052021.

Indien u van oordeel bent dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u terecht bij het Kifid, waar de Ombudsman Financiële Dienstverlening, de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening en de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening actief zijn. De klacht wordt dan binnen het Kifid afgehandeld:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 - 3552248

Adres

SUREbusiness B.V.

Van Heuven Goedhartlaan 937
1181 LD Amstelveen

Telefoonnummer

020 205 20 21

Inschrijvingen

KvK nummer : 64217728
AFM registratie : 120 43 537
Kifid aansluitnummer : 300.016190
Autoriteit Persoonsgegevens: m1610033

Naam

Bedrijf

E-mail

Telefoonnummer

Op welke dag kunnen we u terugbellen?